Rekonštrukcia starých konvenčných systémov na IFS 7002
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Ado Kamen   
Streda, 05 Január 2011 23:00

Pri opravách zastaralých konvenčných systémov sú najväčším problémom rozvody.

Adresovateľné podporujú kruhové linky a aj keď je možné rozdelenie kruhových liniek na priame / jednoduché linky, v takomto prípade na jednu linku je možné pripojiť maximálne 32 hlásičov (opatrenia z EN 54-2).

Staré konvenčné systémy ak zapojíme na adresný systém do hviezdy, paralelné pripojenie liniek jednak zvýšia prípustnú kapacitu liniek, v dôsledku čoho by sa hrany modulovaného napätie hlásičových liniek zaoblili, až vyhladili a protokol by bol zle čitateľný. Znamenalo by to chybne odovzdané dotazy/informácie pre hlásiče, ktoré by neodpovedali na vyslané dotazy od ústredne EPS, alebo by odpovedali oneskorene. / poruchy prerušenie adresy, chyba adresy, alebo aj odpovede z inej adresy, ako ktorej bol vyslaný dotaz.

V prípade zapojenia do hviezdy pri väčšom počte hlásičov, je veľká pravdepodobnosť, že sa dostaneme do konfliktu práve s požiadavkami normy, ktorá káže prijať také opatrenia, že skrat alebo prerušenie v obvode hlásičov nezabráni indikácii požiaru z týchto viac ako 32 požiarnych hlásičov a/alebo tlačidlových hlásičov.

Ideálnym riešením, je nová kabeláž. V prípade, že sa robia aj stavebné úpravy, nie je problém zrekonštruovať rozvody. Na objekte, počas prevádzky je to ale často nemožné.
Vtedy hľadáme možné kompromisy..
Na miestach, kde nie sú veľké rušiace výkony od technologickej elektroinštalácie, alebo kde nie sú káble v súbehu s svetelnou inštaláciou s neónovými trubicami, môžeme ponechať staré rozvody, ktoré sa snažíme spojiť cez poschodia do kruhu.. Tam, kde to nie je možné, môžeme urobiť niekoľkohlásičové odbočky. IFS 7002 ich rozpozná. Dokonca aj na inštalácii od ktorej chýbajú projekty, IFS 7002 nám bude nápomocný pri dokreslení projektu skutočného vyhotovenia. IFS 7002 presne rozpozná miesto hlásiča.
Nesmú byť odbočky medzi prvým hlásičom a ústredňou a posledným hlásičom a ústredňou.

Meníme káble od ústredne minimálne do vzdialenosti prvého výkonného prvku (signalizácia ovládací reléový modul) iba v prípade, ak ide o prvky ktoré potrebujú byť funkčné počas viac ako 1 minúty po detegovaní požiaru. použijeme kábel s deklarovanou funkčnosťou počas horenia minimálne 30 minút, alebo podľa iných kritérií stanovenú deklarovanú funkčnosť.

Ak sme nútení linky rozdeliť do existujúceho multižilového kábla, z nevyužitých žíl vytvorme tienenie komunikačných žíl a pripojme ich v jedinom bode v ústredni. Počítajme s rezervou, že ak by boli poruchy adries, môže to byť spôsobené presluchmi v multižilovom kábli. Ak nepomôže tento multikábel nahradiť sólo 2-žilovými tienenými káblami,

Počas rekonštrukcie nezabudnúť na to, že mnoho miestností s rizikom požiaru je nechránených. Požiadavky na ochranu priestorov pred 10-30 rokmi mohli byť iné, preto užívateľovi treba dať návrh, že počas rekonštrukcie sa nechránené miestnosti doplnia automatickými hlásičmi. V prípade systému IFS 7002 sú hlásiče za prijateľnú cenu.

 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok 2024-07-21 01:54:15 Type: E_STRICT Msg: Non-static method JResponse::sendHeaders() should not be called statically File: /home/tr015300/www_root/libraries/joomla/environment/response.php Line: 206