Zónová mapa
U┼ż├şvate─żsk├ę hodnotenie: / 0
Slab├ęDobr├ę 
Nap├şsal Ado Kamen   
Sobota, 05 Február 2011 23:00

Pod─ż─ża § 13 ods. 4 vyhl. 726/2002 Z.z. sprievodná dokumentácia elektrickej po┼żiarnej signalizácie obsahuje

 • a) návod na obsluhu a údr┼żbu všetkých ─Źastí zariadenia elektrickej po┼żiarnej signalizácie,
 • b) pokyny na obsluhu,
 • c) prevádzkovú knihu,
 • d) blokovú schému elektrickej po┼żiarnej signalizácie,
 • e) doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,4)
 • f) kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi,
 • g) projekt skuto─Źného vyhotovenia elektrickej po┼żiarnej signalizácie v štátnom jazyku

Pod─ż─ża PrCEN/TS 54-14 V objektoch chránených systémami EPS sa má delenie objektu na detek─Źné zóny zhodova┼ą so všetkými nasledujúcimi podmienkami:

 • plocha podlahy jedinej zóny nesmie presiahnu┼ą 1600 m2;
 • ak zóna zahrnuje viac ako 5 miestností, potom bu─Ć indikovanie z ka┼żdej miestnosti má by┼ą dávané v ústredni EPS, alebo majú by┼ą inštalované dia─żkové indika─Źné svetlá zvonku ka┼żdých dverí, aby sa indikovala miestnos┼ą, v ktorej je v ─Źinnosti hlási─Ź;
 • ak sa zóna rozširuje mimo jediného po┼żiarneho úseku, hranice zóny majú by┼ą hranicami po┼żiarnych úsekov, pri─Źom podlahová plocha takej zóny nemá presiahnu┼ą 400 m2;
   

Zóna je územné ─Źlenenie chráneného objektu, v ktorom mô┼że by┼ą príslušná funk─Źnos┼ą vykonávaná nezávisle z hociktorého iného ─Źlenenia

 • zónová karta je prenosná zónová mapa obsahujúca jednu alebo viac jednotlivých zón
 • zónová mapa:je schéma znázor┼łujúca územné hranice zón a v prípade potreby prístupové cesty k zónam. 

Aby obsluha, aby obsluha EPS dokázala urýchlene reagova┼ą na hlásenie z ústrednevne.

Je to pre u┼żívate─ża dôle┼żitejšia, ako tzv. bloková schéma - a hlavne ─Źitate─żnejšia.

 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok 2024-07-21 00:46:53 Type: E_STRICT Msg: Non-static method JResponse::sendHeaders() should not be called statically File: /home/tr015300/www_root/libraries/joomla/environment/response.php Line: 206